Uppfödning av Pyreneisk Mastiff!


Liten börjar bli stor
 Xume de Sumendi "Musse" 8 mån


Uppdaterad 2017-10-16
Vi använder CanAmi Hundfoder
 

Copyright by FLCK Scandinavia & PomPino's kennel